Jantine Kuiper – van Dijk

In 2005 Jantine graduated (cum laude) as Biomedical Scientist at the University of Utrecht and, directly after, out of curiosity and interest she went to the University of Amsterdam to study Forensic Science. This was a great opportunity to do get acquainted with the Dutch police and – judiciary during lectures and traineeships, with a focus on the biomedical aspects of different forensic topics and crime scenes. Her studies were followed by a research project of 3-years at the University of Utrecht. Fundamental cancer research focused on cell-cell adhesion, in attempt to suppress tumor metastasis.

In 2010 she started to work in the medical industry to broaden her horizon. You should never stop learning. For her it is important to be open-minded and meet new people and -work environments.

In general, all through life she aims for optimal individual performance within a great inspiring atmosphere, preferably in a team of people, to be able to develop as a person, work according to high quality standards and enjoy every moment of it.

So naturally, when a dog entered her life, the same applied.

Next to the (basic) instructors course at the Martin Gaus Academy she assisted at a local dog school to get more experience, attended a variety of lectures&workshops and did a lot of training with her dog to be able to learn more about the methods and disciplines of dog training in general.

Aiming for a perfect combination of her (medical) scientific background and dog training she met the professionals that were able to help, Hotsche Luik and Eric Burchell of the Scent Detection Academy (SDA), nowadays her mentors. At the SDA she started with the general education of basic scent training in 2014 followed by the expertise module Diabetes Alert Assistance Dog (DAAD) training.

It is a great challenge and responsibility, but also very rewarding, to train a DAAD according to high quality standards and eventually be able to match this dog to a person with Diabetes in such a way it can be a ‘friend’ AND a ‘solution’ that the patient can count on to manage day-to- day life.

She started the DAAD education with her own dog to get experience and acquainted with this difficult discipline. The intriguing nose of the dog never stops to amaze her and hopefully this is just the beginning of a long interesting journey. She wants to keep on learning, also in other areas SDA has proven to be successful in and together with them constantly try to redefine excellence

Bianca van Merwijk

Ik ben Bianca van Merwijk, opgeleid als Dog Assisted Coach en begeleider bij een behandelgroep voor jongeren. Brownie is als pup bij mij komen wonen. En een jaar later is Muffin, een Sint Bernard van 8 maanden uit het asiel erbij gekomen. Met Brownie heb ik jarenlang breitensport gedaan. Ik wilde graag met Muffin ook een activiteit ondernemen wat bij hem paste, zodoende ben ik bij praktijkspeuren en later bij detectie uitgekomen bij de Scent Detection Academy. En heb ik de opleiding SDA education gevolgd. Ondertussen ben ik mij ook nog meer gaan verdiepen in het trainen met mijn honden, heb de opleiding Training the Trainers gevolgd, leren werken met de clicker als hulpmiddel en heb ik mij ontwikkeld in het gedrag en het leerproces van honden. Brownie en Muffin mochten een keer mee met een weekendje weg met jongeren met een beperking. Dit gaf zo’n mooi resultaat dat ik graag mijn honden in wilde zetten in mijn werk en heb ik de opleiding Dog Assistent Coaching gevolgd.

Opleidingen
 • 2019-heden Training the The Trainers – Scent detection Academy & Advanced Canine Technologies
 • 2019-2020 Dog Assistend Coaching – Pets4Care
 • 2016-2018 SDA education – Scent Detection Academy
 • 2009-2013 Ecologische Pedagogiek (behaald) – Hogeschool Utrecht
 • 2008-2009 Pedagogiek – HAN
 • 2004-2008 Sociaal Cultureel Werker (behaald) – Roc Nijmegen
Cursussen
 • 2021 Brain blocks
 • 2021 Narratief werken
 • 2020 Training the trainers
 • 2019 Social media in de begeleiding van jongeren
 • 2018 Hechting en trauma
 • 2018 Herhaling BHV
 • 2017 Eximinator BGO
 • 2016 Veilig werken met kinderen, herhaling
 • 2016 Psychofarmaca
 • 2016 Preventie voor suïcide
 • 2015 Werkbegeleiding in het competentiegericht onderwijs
 • 2013 Slapende honden? Wakker maken! (Trauma bij kinderen)
 • 2012 Veilig werken met kinderen & Jeugd
Werkervaring

2015-heden Stichting Overstagreizen

Functie: Begeleider (vrijwilligerswerk)

Als begeleider begeleid en ondersteun ik mensen (14 t/m 40 jaar) met een beperking tijdens georganiseerde activiteiten, weekenden of vakanties. Ik draag zorg voor het creëren van een optimaal klimaat waarin ze zich prettig voelen.


2019-heden Reinier van Arkel groep; Herlaarhof

Functie: Begeleider B

Als begeleider ben ik verantwoordelijk voor de behandeling van de jongeren die op de afdelingMedium Care verblijven. Mijn taken bestaat het behandelen van jongeren met psychische problemen, het uitvoeren van mentortaken van meerdere jongeren, onderhouden van contacten met het netwerken en het begeleiden van de stagiaires.


2010-2019 Reinier van Arkel groep; Herlaarhof Jeugdhulpverlening

Functie: Begeleider A

Als begeleider bestond mijn taken uit het begeleiden van kinderen (voornamelijk 6-14 jaar) met gedragsproblematiek en/of systeemproblematiek in groeps- en individueel verband, het uitvoeren van mentortaken van een of twee kinderen, onderhouden van contacten met het netwerk, het begeleiden van de stagiaires en het bedenken en uitvoeren van activiteiten.


2010 Oosterpoort

Flexmedewerker begeleider

Als flexmedewerker bestond mijn taken uit het begeleiden van kinderen en jongeren met gedragsproblematiek en/of systeemproblematiek in groeps- en individueel verband


2008-2009 Stichting Lava-team

Functie: Groepsleidster

Als groepsleidster bestond mijn taken uit het uitvoering geven aan de groeps- en individuele begeleiding van kinderen (voornamelijk 2-14 jaar) met gedragsproblematiek en/of systeemproblematiek, uitvoeren van mentortaken van een of twee kinderen, het onderhouden van contacten met het netwerk en het bedenken en uitvoeren van activiteiten

Dorrith van Esch

Is een van onze gast docenten op sociaal en psychologisch vlak. Haar kennis van honden en de inzetbaarheid van honden in zowel assisterende als therapeutische settingen zijn een grote toevoeging binnen de AAI en AAT modulen.

Opleidingen
 • 2012-2013 EVC procedure SPH. Alle competenties, eindscfriptie en stages vrijgesteld
 • 2007-2008 Jungiaans analytische therapie [jaartraining voor hulpverleners SPSO/AIM]
 • 1999-2001 Transpersoonlijk counselor/ voortgezette opleiding; diploma [SPSO/AIM]
 • 1998-1999 Psychosociaal werkende/HBO niveau [SPSO/AIM]
 • 1989-1990 DWC Communicatiewetenschappen [Rijks Universiteit Utrecht]
 • 1995-1986 DWC Pragmalinguïstiek [Katholieke Universiteit Nijmegen]
 • 1981-1985 MO- B Nederlandse taal- en letterkunde/HBO/WO*[samenwerking Gelderse Leergangen en KUN]
 • 1978-1981 MO- A Nederlandse taal- en letterkunde/HBO*[Gelderse Leergangen]
 • 1974- 1978 Bibliotheek-en documentatieacademie [richting WB/OB]
  Allen afgesloten met bijbehorend diploma/ certificaat
Cursussen
 • 2020 ACT (Acceptance & Commitment therapie) (RINO)
 • 2019 Schema focused therapie (RINO)
 • 2018 KOP (korte oplossingsgerichte psychotherapie)/RINO
 • 2017 Narratief coachen [ZKM]
 • 2015 Effectief werken met het superego [Anna Maria Roos] NVPA-nascholing]
 • 2014 Slaap en slapeloosheid [BIVT-nascholing]
 • 2013 Rouw en traumaverwerking [NVPA-nascholing]
 • 2012 Mindfully Based Cognitive Therapy [CIVAS Haarlem]
 • 2009-2010 Medische basiskennis [CIVAS Haarlem]
 • 2006 DSM IV in de praktijk [nascholing]
 • 2004-2005 Jungiaans analytische therapie [Post-HBO/SPSO Utrecht]
 • 2004 Werken met cliënten met verslavingsproblematiek [nascholing NVP]
 • 2003 Omgaan met woede in de therapeutische setting [nascholing NVPA]
 • 1998-1999 Training systeem therapeutisch werken met cliëntsystemen [SPSO Utrecht]
 • Allen afgesloten met bijbehorend diploma/ certificaat
Werkervaring
 • 2001-heden Freelancetrainer, docent, supervisor, leertherapeut en scriptiebegeleider bij Stichting Psychosociale opleidingen/ AIM in Utrecht.
 • 2000-heden Vanuit eigen praktijk energetische en transpersoonlijke begeleiding op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling
 • 2000-heden Psychosociaal therapeut met eigen praktijk. Brede psychosociale en psychische problematiek.
 • 2000- heden Nascholing voor therapeuten verzorgen, intervisie en supervisiegroepen leiden, teambegeleiding non-profitsector.
 • 1997- 2013 Therapeut/ trainer/ coach in dienst van re-integratiebedrijf [SIOM te Gouda)
 • 1981- 1994 Docent Nederlands bovenbouw HAVO, VWO, gymnasium, decaan, coördinator mentoraat en leerlingbegeleiding.
Therapeut

Taken: Therapeutische begeleiding cliënten en cliëntsystemen, contacten met behandelaars [artsen, cliëntbegeleiders, instellingen GGZ].

Kennis: Interventierepertoire, DSM IV-TR, ontwikkelen van hulpverlenend netwerk, casemanagement, participeren in groot cliëntoverleg, administratieve praktijkvoering, planning en organisatie, netwerkbeheer, inzicht in de samenwerkingsverhoudingen en relaties binnen het werkveld van de psychologische hulpverlening, functie- gerelateerde medische basiskennis, medische terminologie en psychopathologie, nascholingen op uiteenlopend gebied [MBCT, Creatieve counseling, Trauma- en verliesverwerking, woedeproblematiek, werken met verslavingsgevoelige cliënten].

Vaardigheden: Vanuit on- bevangenheid afstemmen op cliënten, werken los van oordeel, contact maken met de pijn van cliënten op diepere (onbewuste lagen). Energetisch werken, werken vanuit het intuïtieve domein, hypnose- en regressie, biografisch werk, visualisaties en geleide fantasie, creatieve middelen inzetten in de therapie, mindfulness. Omgaan met cliënten met gedragsproblemen en psychosociale problematiek in brede zin, met accenten op trauma en rouw en werken met slachtoffers van [seksueel] geweld; verwijzen bij psychiatrische problematiek, crisisinterventie, hanteren sociale kaart, verslaglegging en rapportage, systeem gerelateerde interventies, planning en organisatie inclusief prioritering en belangenafweging, breed interventierepertoire, afgestemd op de problematiek/ de cliënt, omgaan met afstand en nabijheid binnen de therapeutische setting.

Trainer/Docent

Taken: SPSO:

Trainingen eerstejaars persoonlijke groei en ontwikkeling op HBO- niveau, training tweede jaar therapeutische gespreksvoering, training tweede jaar counselingvaardigheden, training derde jaar verdieping counseling (Jungiaanse aspecten, leren zichzelf ‘leeg’ te maken om cliënt in het counselinggesprek niet te belasten met eigen energetische lading, en naast mentale activiteit in het gesprek te vertrouwen op intuïtie en deze serieus te onderzoeken; werken met visualisaties, energetisch lichaamswerk). College/workshop Overdracht en tegenoverdracht, College/workshop Vroegtijdige herkenning psychiatrische problematiek in de praktijk van de PSH, supervisor, leertherapeut, scriptiebegeleider. Overige trainersactiviteiten: Verzorgen van trainingen vanaf mbo tot hbo-niveau in het bedrijfsleven, m.n. op het gebied van sociale vaardigheden en communicatie, empowerment, werken met medewerkers vanuit hun kwaliteiten en wat wèl haalbaar is i.p.v. vanuit protocol, passiviteit en negativiteit; toeleiding richting arbeidsmarkt vanuit re-integratiebedrijf i.o.v. gemeenten voor mensen vanuit WWB met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Curriculumontwikkeling, therapeutische interventies, coaching en didactische aansturing trainers/ docenten. Trainen groepen HBO en post HBO op gebied van communicatie, gesprekstherapeutische vaardigheden als hulpverlener, psychiatrische signalerings- en verwijsdeskundigheid, conflicthantering, assertiviteit, groepsdynamica, counselingvaardigheden. College/workshop ‘vroegtijdige herkenning psychiatrische problematiek is de praktijk’. Workshop ‘Overdracht en tegenoverdracht”.

Kennis: Methodiek en didactiek van het trainen van groepen van diverse samenstelling en opleidingsniveau, ontwikkeling materialen op het gebied van diverse aspecten binnen het spectrum sociale vaardigheden en communicatie, inzicht in groepsdynamische processen.

Vaardigheden: Het kunnen inzetten van groepsdynamiek als ontwikkelinstrument, participerend leiderschap, overdragen van kennis- en attitude- aspecten in relatie tot sociale en communicatieve vaardigheden als: gespreksvoering, conflicthantering, slecht nieuwsgesprek, invloed van [non-) verbaliteit op de communicatie, assertiviteit, redactionele vaardigheid, begeleidings- coaching- en supervisievaardigheden.

Overige Informatie
 • B- Lid NVPA
 • Lid SCAG
 • Lid RBCZ
 • Licentiehouder CPION
error: Content is protected !!