(In Dutch only)

“Animal Assisted Interventions” (AAI), “Animal Assisted Therapy” (AAT), “Animal Assisted Education” (AAE), “Animal Assisted Special Projects” (AASP), “Animal Assisted Mentoring or Coaching” (AAM, AAC), etc. hebben betrekking op diverse activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek, in het onderwijs, in mentoring / coaching en speciale maatgemaakte projecten.

Daarbij kan onder meer worden gedacht aan dierondersteuning en -assistentie in het werk van:

 • psychologen
 • psychiaters
 • psychotherapeuten
 • toegepaste psychologie
 • jeugd en kinder psychologie
 • sociaal pedagogische hulpverlening
 • pedagogische wetenschappen
 • sociaal werk in de zorg
 • ergotherapeuten
 • fysiotherapeuten
 • psychomotorische therapie
 • bewegingsagogie
 • logopedisten
 • vaktherapie
 • maatschappelijk werker
 • sociaal werker
 • onderwijsgevenden
 • onderwijsondersteuner (Ad)
 • pedagogisch educatief medewerker
 • verplegenden
 • tandheelkunde
 • activiteiten begeleiders
 • ergotherapeuten
 • vrijwilligers in de zorg en het onderwijs

Inmiddels is er voldoende onderzoek gedaan naar de effecten die dieren hebben op het welzijn van mensen. De uitkomsten zijn zeer positief maar ook onderschat. In de hulpverlening worden dieren steeds vaker voor zorgdoeleinden ingezet en moet ook met zorg, beleid en verstand van zaken gebeuren. Deze Animal Assisted Interventions (AAI) lopen uiteen van de inzet van Service-dogs bij mensen met een mobiliteitsbeperking, tot de inzet bij autisme-spectrum stoornissen of ADHD van diverse dieren. Professionals in het werkveld zijn verantwoordelijk voor het welzijn van ‘hun’ dieren. Echter is dit niet vanzelfsprekend. Kennis over dierenwelzijn, dierspecifiek gedrag en de intrinsieke waarde van het dier is essentieel.

Door middel van het op ondersteunende wijze inzetten van dieren zoals bijvoorbeeld honden, paarden, ezels en andere dieren vindt er optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats. Wij werken specifiek met honden en onze opleiding is met name daar op gericht.

Al sinds begin 2000 hebben wij ervaring in het opleiden van diverse AAI-teams. Ook begeleiden we de opleiding van persoonsgebonden Medical Alert Teams of Scent Service Teams, waar een hond als team met iemand met een medische aandoening zoals bijvoorbeeld, Diabetes, Migraine, AVM, Epilepsie, Addison, Narcolepsie etc. door de hond in een vroeg stadium gewaarschuwd kan worden dat een episode zodat op tijd maatregelen getroffen kunnen worden. Dit is voor de hond corps business, hoewel daarnaast diverse andere zaken en taken gebruikt kunnen worden zowel binnen ADL als AAI. Onze insteek was, gelijk veel van onze overige opleidingen vooral het individueel begeleiden en in maatwerk kijken naar de mogelijkheden van zowel de menselijke als de hond kant van een team. Gelukkig is er inmiddels veel meer in kaart gebracht over de brede inzetbaarheid van dieren in het algemeen in ondersteuning van allerlei, zoals eerder genoemde beroepen. Gebaseerd op de IAHAIO White papers, de ISAAT/ESAAT (sinds 2004) richtlijnen en de inbreng van een aantal AAI-professionals. Dit is voor ons een reden om een algemene opleiding neer te zetten waar meer mensen ineens aan kunnen deelnemen en zo een traject volgen volgens de internationaal geldende normen. Want dat is ons doel, wij werken niet alleen in Nederland maar bieden met regelmaat ook onze mogelijkheden in andere landen. De opleiding voldoet aan alle normen en criteria zoals deze volgens het internationale ISAAT (International Society for Animal Assisted Therapy) zijn opgesteld. Daarnaast onderschrijven we de AAII (Animal Assisted Intervention International) Standards of Practice (latest update 2019). Na afronding van het educatie traject is het mogelijk in te schrijven bij Nederlandse AAI-kwaliteitsregister (AKR sinds 2020) een onderdeel van het Nederlandse AAIZOO, Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs.


Het is mogelijk individuele begeleiding of groepsbegeleiding binnen de opleidingslevels te krijgen. We kijken zo veel mogelijk naar de specifieke mogelijkheden van een team binnen het eigen werkveld.


Voor meer informatie over de opleiding neem contact op via: contact@scentdetectionacademy.com

error: Content is protected !!